Dobrodošli na veb-sajt dr Uglješe Stankova


PREDMETI
Osnovne studije   - 
Informacione tehnologije u turizmu - Osnove GIS-a - Primena GIS-a u privredi 
Master studije       - Elektronsko poslovanje u turizmu    - Savremeni trendovi razvoja geoinformatike -  Primena GIS-a u privredi i državnoj upravi
Doktorske studije - Savremeni trendovi u turizmu 

KONSULTACIJE - ugljesastankov@gmail.com

NOVI ČLANCI:
drone-3453361_640.jpg

Volonterske geografske informacije i dronovi

Praksa pravljenja video snimaka dronom, da li iz hobija ili u komercijalne svrhe, već je stvorila ogromnu količinu otvorenih skupova podataka. Kada su ti video snimci pravilno označeni, vremenski obeleženi i georefererencirani, oni dobijaju karakteristike volonterskih geografskih informacija (VGI). Kao alternativni oblici sadržaja kreirani od strane korisnika Interneta, u vizuelnom smislu privlače značajnu pažnju. Istovremeno, njihovo kreiranje stvara različite praktične izazove, ali se postavlja i pitanje šta motiviše njihove kreatore? Ovaj članak se bavi tom problematikom, kako bi se bolje razumele volonterske geografske video informacije kreirane dronovima. Cilj članka je da doprinese razvoju teorije o video snimcima kreiranim uz pomo’ vazdušnih bespilotnih letelica, kao I istraživanju sadržaja kojeg kreiraju i dele korisnici na društvenim mrežama, a sve to iz perspektive koncepta Digitalne Zemlje. 

Opširnije
pexels-oliur-rahman-9051.jpg

"Calm" tehnologija u turizmu

Pružaoci usluga u okviru turističke industrije trebalo bi da budu sveni problematične dimenzije naglog širenja prisutnosti informacionih i komunikacionih tehnologija, kako one ne bi previše odvraćale pažnju potrošača od suštine turističkih doživljaja. Koncept „calm“ tehnologije ili „calm“ dizajna služi ovoj svrsi. „Calm“ dizajn sugeriše povlačenje tehnologije iz prvog plana, njen rad u pozadini turističkog iskustva i njeno pojavljivanje samo kada je potrebna kako bi omogućila ili poboljšala željeno turističko iskustvo. Iako je ovaj koncept izuzetno relevantan za e-turizam, do skoro se o njemu nije puno razmišljalo u turizmu. U ovom članku možete pročitati više o ideji uvođenja „calm“ dizajna u sferu e-turizma, uz razmatranje implikacija na pružanje usluga i destinacijski brending.

Opširnije
city1.gif

Turizam 4.0 i turistička iskustva

Korisničko iskustvo se može odrediti kao percepcija potrošača i njihov osećaj koji rezultira korišćenjem ili očekivanim korišćenjem interaktivnog sistema. Iskustvo zavisi od objektivnih faktora, kao što su funkcionalnost, performanse sistema, sposobnosti asistencije od strane interaktivnog sistema, ali i subjektivnih faktora, kao što su, psihološka ili fizička stanja korisnika koji zavise i od prethodnih iskustva, stavova, veština, osobina ličnosti, navika, konteksta upotrebe i slično. Iako Industrija 4.0 naglašava simbiozu između ljudi i automatizacije, u turističkom kontekstu ta simbioza može biti problematična, jer osnovni postulati koji vode Industriju 4.0, kao što su efikasnost i efektivnost, imaju manji značaj. Dakle, u sklopu turističkog iskustva, hedonistička komponenta interaktivnih sistema mora biti dodata pragmatičnoj upotrebi, i čak može, prevazići po značaju, funkcionalnost samih sistema.

Opširnije
pexels-andrea-piacquadio-3771836.jpg

Puna svesnost potošača u turizmu i globalna pandemija

„Pandemija COVID-19 je nesumnjivo već ostavila dugoročne negativne efekte na globalnu turističku industriju. Ipak, mnogi vide pandemiju kao prekretnicu, kao pauzu da se razmotri pritisak koji turizam čini na životnu sredinu, kao i opšte društveno-ekonomske posledice razvoja turizma, ali i priliku da se ukaže na poželjniji pravac njegovog razvoja“, smatra dr Uglješa Stankov. On veruje u neophodnost postojanja više svesnosti među potrošačima kako bi turizam oživeo kao industrija koja ima manje negativnih uticaja i koja radi za dobrobit društva i planete. Tu neophodnost afirmiše i popularnost takozvanog mindfulness trenda, odnosno, kako Uglješa navodi, „trenda pune svesnosti među potrošačima koji se posmatra kao značajan pokretač promena životnog stila u zapadnim društvima. Isto tako, veruje se da pojedinci koji kultivišu punu svesnost imaju veću sposobnost da bolje sagledaju aktuelne probleme i da utiču na kreiranje saosećajnijeg turizma za budućnost“.

Opširnije
Capture4.png

Svesna pažnja podržana tehnologijom na putovanjima

Praksa održavanja svesna pažnje ili osećaja prisutnosti (mindfulness) sve više postaje opšte prihvaćen trend, delimično zahvaljujući sve većem broju tehnoloških rešenja koja pomažu u održavanju ove prakse. Takva tehnološka rešenja se u engleskom jeziku često svrstavaju pod pojam e-mindfulness. Trend e-mindfulness-a u turizmu stvara brojne mogućnosti, pre svega jer podrazumeva promenjenu perspektivu potrošača prema turističkom iskustvu. Imajući to u vidu, ovaj članak analizira glavne implikacije e-minfulness trenda za potrošače, pružaoce usluga u turizmu, ali i implikacije na samo turističko iskustvo.

Opširnije
Powered by WebExpress